Kural ve Koşullar

1. Tüm kategorilerdeki biletler satın alma esnasında belirtilen şahsa ait olup başkasına devredilemez veya kullandırılamaz.
2. Çeşitli kanallardan (turizm acenteleri, internet, vb.) satın alınan biletlerinin, sefer günü geminin kalkış limanında veya bölgesinde yer alan AKGÜNLER ofisinde check-in işlemleri için ibraz edilmesi ve biniş kartlarının temin edilmesi gerekmektedir. Yolcularımızın sefer saatinden en geç 2 saat önce bu ofislerde hazır bulunmaları önem arz etmektedir. Bayram, yılbaşı gibi özel günlerde ise en az 3 saat önce ofislerimize gelinmelidir. Ayrıca, check-in işlemlerinin yürütüldüğü ofislerimiz ile geminin kalkış yaptığı liman sahası arasındaki mesafenin de dikkate alınarak yeterli süre öncesinde bu işlemlerin tamamlanması yolcularımızın kendi sorumluluğundadır. Check-in işlemleri sefer saatinden 30 dakika önce son bulmaktadır.
3. Farklı statüdeki biletler (Öğrenci, asker,basın vb.) için, bilet alım veya check-in işlemleri esnasında ilgili belgelerin ofis görevlisine ibraz edilmesi gereklidir. Yanlış veya eksik beyan nedeniyle oluşacak bilet ücret farkları check-in sırasında tahsil edilecektir. Araçların ücret kategorisi, ruhsatlarında resmi makamlarca tescil edilmiş olan türe göre belirlenmektedir.
4. Biniş kartı olmayan yolcularımız gemiye alınamayacaktır. Liman ofislerden temin edilecek biniş kartlarının seyahat süresince muhafaza edilmesi yolcularımızın sorumluluğundadır.
5. Firmamız, gerekli gördüğü hallerde herhangi bir ihbarda bulunmaksızın sefer gün ve saatini, seferde kullanılacak gemiyi değiştirebilir veya seferi iptal edebilir. Bundan dolayı oluşabilecek zarar ziyanın tazmini konusunda yolcularımız ve acentelerimiz firmamızı sorumlu tutamaz ve herhangi bir hak talep edemez.
6. Seyahat biletleri;
a. Satın alındıkları ilk 24 saat içerisinde herhangi bir ceza bedeli alınmaksızın iptal edilebilir. Bu kural aynı gün gerçekleşecek bir sefer için alınan biletler için geçerli değildir.
b. Sefere 24 saat kalana kadarki süre içerisinde; bilet farklı seferlere değiştirilebilir veya sefer tarihi ‘Açık’ statüsüne alınabilir. Bu işlemler, yolcularımıza gönderilen elektronik postalarda yer alan linkler aracılığıyla yürütülebilir. Açığa alınan biletler satın alma tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kullanılabilir, süresi dolan biletlerin kullanımına ilişkin herhangi bir hak talep edilemez.
c. Sefere 24 saat kalana kadarki süre içerisinde; iptal edilen tüm biletlerin iadesi vergi hariç bilet tutarından %25 oranında kesinti uygulanarak yapılır.
d. Sefere KALAN son 24 saat içerisinde; kanıtlanabilir ve geçerli bir sebep olmaksızın (söz konusu sebep Akgünler ofislerine veya ilgili acenteye yazılı bir şekilde tüm dokümanları ile birlikte iletilmelidir ve ibraz edilen dokümanlar onaylanmalıdır ) açığa alınamaz veya farklı seferlere değiştirilemez, vergi hariç bilet tutarından %50 oranında kesinti uygulanarak iptal edilir.
e. Sefere 6 saat kalana kadar süre içerisinde; kanıtlanabilir ve geçerli bir sebep olmaksızın (söz konusu sebep Akgünler ofislerine veya ilgili acenteye yazılı bir şekilde tüm dokümanları ile birlikte iletilmelidir) açığa alınamaz veya farklı seferlere değiştirilemez, vergi hariç bilet tutarından %75 oranında kesinti uygulanarak iptal edilir.
f. Sefer kapanış saati itibariyle; sefer saati geçmiş olan biletlerin iptallinde sadece vergi tutarı kadar iade yapılır. Sefer kapanış saati itibari ile kullanılmayan veya değiştirilmeyen tüm biletler ‘kullanılamaz’ işlemi görür ve sadece vergi tutarı kadar iade yapılır.
7. Sefer tarihinin değiştirilmesi veya ‘Açık’ statüsündeki biletlerin tarihlendirilmesi esnasında, ücret politikasındaki kademelerden ötürü, önceden satın alınan bilet ücretinden daha yüksek bir tutarın söz konusu olması nedeniyle doğacak ücret farkı yolcu tarafından ödenecektir. Söz konusu değişikliğin daha düşük ücretli bir kademe için yapılması durumunda ise yolcuya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
8. Teknik nedenlerle ve/veya firmamızın gerekli gördüğü hallerde iptal edilen ve/veya sefer gün ve saati değiştirilen seferlerde yolcuya tanınan değişiklik ve iade hakları aşağıdaki gibidir ;
Yolcunun satın almış olduğu bilette tanımlı gemi türü ve güzergah korunmak suretiyle farklı tarihteki ayni gemi türü ve güzergah için ücret farkı ödenmeksizin bilet değişikliği yapılabilir. Yolcunun satın almış olduğu bilette tanımlı gemi türü ve/veya güzergahta değişiklik talebi olması halinde, seçilen gemi türü ve/veya güzergah bilet ücretinin ücret farkı yolcu tarafından ödenir. Söz konusu değişikliğin daha düşük ücretli bir sefer için yapılması durumunda ise yolcuya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Ayrıca, bu seferlerle ilgili yolcunun kesintisiz tam iade veya bileti açığa alma hakkı saklıdır.
9. Feribot tipi gemilerde seyahat edecek yolcularımızın bagaj hakları 3 valiz ve 1 el çantası olarak belirlenmiştir. Hızlı deniz otobüslerinde ise yolcularımızın 2 valiz ve 1 el bagajı hakkı bulunmaktadır. Bu miktarların üstündeki bagajlar için ek ücret talep edilebilir veya gemiye kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Tüm bagaj sorumluluğu yolcumuzun kendisine ait olup, sefer sırasında meydana gelebilecek hasar veya kayıplar için firmamız sorumlu tutulamaz ve yolcumuz tarafından bu konuda herhangi bir hak talep edilemez. Aynı şekilde, gemiye yükleme, seyir ve gemiden boşaltma hallerinde meydana gelebilecek herhangi bir hasar ile ilgili tüm sorumluluk araç sahiplerine aittir.
10. Yolcularımızın, çıkış ve giriş esnasında her iki liman ülkesinin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun hareket etmesi, seyahat için gerekli tüm belgeleri ilgili kurumlara ibraz etmesi zorunludur. Eksik veya uygun olmayan belgelerden ötürü yolcu ve araçlarının giriş veya çıkışlarında meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluk yolcularımızın sorumluluğundadır ve bu nedenle de gerek yolcumuz gerekse acentemiz firmamızdan herhangi bir hak talep edemez.
11. Gerek ulusal gerek uluslararası alanda alınabilecek her türlü tedbirler nedeniyle devlet tarafından getirilen kısıtlamalar ve/veya yasaklar işbu bilet satış sözleşmesi hükümlerinin üstünde kabul edilir ve böyle bir durumda işbu sözleşme hükümlerinin uygulanamaması ve/veya kısmen uygulanabilmesi AKGÜNLER’e herhangi bir şekilde yükümlülük getirmez.
12. Yolcularımız yanlarında, bagaj ve araçlarında kesinlikle patlayıcı, yanıcı ve kesici maddeler, sıkıştırılmış gazlar, radyoaktif maddeler, seyahat edilecek ülke yasa ve kurallarına aykırı herhangi bir malzeme, insan hayatını ve gemiyi tehlikeye atabilecek her türlü madde ve aletleri taşıyamazlar.
13. Yolcularımız gemiye bindikleri andan itibaren gemi kaptanının vereceği tüm talimatları harfiyen uygulamakla yükümlüdür.
14. Gemi içerisinde gerek limanda bulunduğu sürede gerekse seyir esnasında kesinlikle sigara içilmez.
15. Hamile yolculardan; 28 ile 35. hafta aralığında, gemi ile seyahat edebileceklerine dair doktor raporu talep edilir. 36. haftadan itibaren ise sefere kabul edilmezler. Bu yolcular hamilelik durumlarını acenteye mutlaka belirtmelidirler, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda tüm sorumluluk kendilerine aittir.
16. Taşımadan doğacak her türlü anlaşmazlıkların halli için yalnız KKTC Girne mahkemeleri yetkilidir.
17. Akgünler’in Bilet üzerinde yazan kurallarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ek olarak uluslararası kurallarda ve/veya ulusal yasalarda değişiklikler yapılması halinde işbu değişiklik ve kurallar bilet üzerinde yazmasa da geçerli olacaktır. Değişiklikler ve kurallar için her zaman www.akgunlerdenizcilik.com web adresindeki kural ve koşullar dikkate alınacak ve geçerli olacaktır.
18. Seyahat ile ilgili gerekli belgeler ve şartlar için www.akgunlerdenizcilik.com web adresi ziyaret edilebilir.
19. Seyahat edilecek ülke ile ilgili yayınlanan tedbir, kısıtlamalar ve Ülke’ye giriş şartlarıyla ilgili yolculuk yapılacak Ülkenin uygulamalarını takip etmek yolcunun sorumluluğundadır. AKGÜNLER böyle bir durumda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biletinizde belirtilen sefer saatinden 30 dakika önce yolcu ve araç kabul işlemleri sonlanacaktır. Bu saatten sonra gelen yolcularımız için işlem yapılmayacaktır.

Taşucu ve Girne Limanları gece 23:30 da kapanır ve sabah 08:00 de açılmaktadır. Gece seferlerimizde sizi 23:30 dan önce limana/gemiye almak zorundayız. Gemimiz 5 saatte karşı limana vardığı için gemimiz geç hareket etse bile planlanan varış saati 08:00 dir.

Küçük boy evcil hayvanınızı kapalı yolcu salonlarına sadece kafes içinde alabiliyoruz ve salon içine alınabilecek maksimum kafes ölçüsü 105cm x 73cm x 79cm dir. Büyük boy evcil hayvanınız güvertede gemi personelinin göstereceği yerde kafesinde yolculuk yapabilir. Kamaralara evcil hayvan kabul edilmemektedir .

TC Kimlikler Hakkında Önemli Bilgi:

Her yaştan TC vatandaşı (0-15 yaş da dahil), KKTC ye giderken kimlik ile çıkacaksa, kimliklerinin yeni tip, çipli ve FOTOĞRAFLI olması zorunlu olmuştur. 0-15 yaş arası çocukların fotoğraflı, çipli kimliği yok ise pasaportlarını kullanabilirler.

KKTC ve TC Vatandaşları Çipli Kimlikleri ile araçlarını Türkiye'ye götürebilir.

Türkiye’ye araçlarıyla gitmek isteyen KKTC vatandaşları, Araç Kayıt Dairesi’nden çıkış iznini, pasaport yerine, KKTC çipli kimlik kartlarıyla yapmaları halinde KKTC kimlik kartlarıyla araçlarını Türkiye'ye götürebileceklerdir. TC Vatandaşı araç sahipleri TC çipli kimlikleri ile kısa süreli, turist olarak gelebilirler. Oturma/çalışma izni olan veya öğrenci statüsünde olan kişiler için araçları ile giriş/çıkışta pasaport zorunluluğu devam etmektedir.

TC plaka olmayan, yabancı plaka (Kıbrıs plaka dahil) araç sahipleri için önemli bilgi : Kuzey Kıbrıs plaka da dahil yabancı plakalı araçlarin Türkiye'de gümrük işlemleri sırasında Türkiye sınırları içinde yeni kesilen ve/ya geçmişte kesilen ve ödenmemiş cezalar (trafik, köprü ve yol gecis ücretleri) işlem sırasında araç sahiplerinin karşısına çıkacaktır. Ödemeyi telefonunuza indireceğiniz "GİB uygulaması" üzerinden yapabilirsiniz. Ceza ücretlerini ödemeyen araç sahipleri cıkış yapamayacaktır, Nakit ceza tahsilatı sadece hafta içi mesai saatleri içinde yapılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak için önlem almanızı dikkatinize sunarız.

Daha detaylı bilgi almak için, 0392 4444364 numaralı çağrı merkezimizden veya [email protected] mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz...